Základní info Popis Technické údaje Fotografie Ceny pasterů Spotřební mat. Financování Kontakt
K čemu a komu jsou pastery určeny
A jak to funguje
Pastery FAUNA se skládají ze dvou částí: 1. elektrický rozvaděč s programovatelnou řídící jednotkou a registračním zařízením 2. tříplášťová nerezová nádoba viz popis. Pastery FAUNA májí vnitřní objemy 100, 150, 200 a 250 litrů. Do dvojitého izolovaného pláště (tří plášťová konstrukce) se napouští voda, která je ohřívána elektrickými topnými tělesy. Pomocí této teplé vody proběhne přes další nerezový plášť ohřev zpracovávané tekutiny. Dosažení a udržení předepsané teploty je zajištěno mikroprocesorovou řídící jednotkou, která obsahuje registrační zařízení (tiskárnu) zaznamenávající průběh pasterace. Řídící jednotka umožňuje udržet jakoukoliv teplotu v rozmezí 5 až 95°C po dobu 1 sekundy až 99 hodin. Celý proces pasterizace, chlazení (průtokem studené vody) a následný ohřev a udržování teploty (např. při výrobě sýra) je plně automatický s možností nastavení všech parametrů (teplota pasterace, doba pasterace, teplota chlazení, interval zápisu tiskárny). Při výrobě sýrů umožňuje postupné zvyšování teploty. V případě potřeby lze pomocí řídící jednotky ovládat všechny funkce pasteru manuálně. To vše značně rozšiřuje možnosti využití pasterizatorů–sýrových kotlů FAUNA. Pasterizátory jsou vybaveny odnímatelným míchadlem s regulací otáček, víkem s nálevkou a filtrem, elektromagnetickým ventilem pro napouštění vody a nerezovou vypouštěcí motýlkovou klapkou o průměru 2”.
Pasterizátory - sýrové kotle FAUNA se používají: 1. k pasterizaci (mléka, ovocných šťáv, zmrzlinových směsí …), 2. k teplené přeměně mléka na mléčné produkty (sýřenina, sýr, zákysy, jogurty …). Pasterizace a následná výroba mléčného produktu probíhá v jednom kotli a za pomoci programovatelné řídící jednotky zcela automaticky. Svými malými rozměry a snadnou obsluhou jsou předurčeny k použití na EKO-BIO farmách, v menších chovech skotu, ovcí a koz. Mohou být instalovány i ve větších provozech ke zpracování části mléka na mléčné produkty pro přímý prodej. K instalaci je nutná pouze pěti kolíková tří fázová zásuvka 3×400V/16/32A/50Hz, přívod studené vody a odpad pro chladící a čistící kapaliny.
Sestavuji aktuální kalendář ...
PASTERIZÁTORY – SÝROVÉ KOTLE FAUNA (100l, 150l, 200l, 250l)
Základní info